Collegerooster voor: Psychologie
Psychologie Bachelor 3e jaar keuze binnen Psychologie
  
Rooster gepubliceerd op 13-08-2015 8:35
 
Semester 2, 2014 - 2015
 
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
Week
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35
36
Maandag
2
9
16
23
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
31
Dinsdag
3
10
17
24
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
Woensdag
4
11
18
25
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
Donderdag
5
12
19
26
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
Vrijdag
6
13
20
27
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
Zaterdag
7
14
21
28
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
Zondag
1
8
15
22
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30

Maandag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Week Locatie Act.nr ZRS-id
09:00-11:00 Aandacht: Theorie en Prak, HC 01 646323101H Nieuwenhuis 11-13 PDLC/1A20 2873 A473838
15:00-17:00 Psych of abnorm beh, HC 01 646323096H Spinhoven e.a. 17 LIPSIUS/019 2845 A512196
15:00-17:00 Psych of abnorm beh, HC 01 646323096H Spinhoven e.a. 16,20 GORL/03 2845 A485533
15:00-17:00 Psych of abnorm beh, HC 01 646323096H Spinhoven e.a. 21 PDLC/SC01 2845 A512139
17:00-19:00 Emotion & Cognition, HC 01 646323091H Naber 6-13 PDLC/SC01 2303 A473026
Dinsdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Week Locatie Act.nr ZRS-id
09:00-11:00 Seksuologie, HC 01 646323092H De Groot 6-13 PDLC/SB11 2325 A473022
09:00-11:00 Seksuologie, HC 01 646323092H De Groot 6-13 PDLC/SC01 2325 A473022
11:00-13:00 Psy v/d consument, HC 01 646323099H W. van Dijk 16-18,20 LIPSIUS/019 4052 A476343
11:00-13:00 Psy v/d consument, HC 01 646323099H W. van Dijk 21-22 PDLC/SC01 4052 A476332
13:00-15:00 Aandacht: Theorie en Prak, HC 01 646323101H Nieuwenhuis 6-7 PDLC/SA41 2873 A473838
13:00-15:00 Aandacht: Theorie en Prak, HC 01 646323101H Nieuwenhuis 8-10,12-13 PDLC/SB11 2873 A473838
15:00-17:00 Emotion & Cognition, HC 01 646323091H Naber 6-13 PDLC/SC01 2303 A496591
Woensdag Vak Groep Studiegidsnr. Docent Week Locatie Act.nr ZRS-id
11:00-13:00 Child & Adol. Psych, HC 01 646323097H Miers 16-23 PDLC/SC01 7094 A497219
13:00-15:00 Biopp & psychofarma, HC 01 646323094H Laarhoven/Putman 7 LIPSIUS/019 9707 A505895
13:00-15:00 Biopp & psychofarma, HC 01 646323094H Laarhoeven/Putman 6,8-12 LIPSIUS/019 9707 A487486
13:00-15:00 Biopp & psychofarma, HC 01 646323094H Laarhoven/Putman 13 LUMC-1/CZ-1 9707 A512042
13:00-15:00 Cross-cult Psych of Health HC 01 646323100H Maes 16-23 PDLC/SC01 2364 A473021
15:00-17:00 Psych of abnorm beh, HC 01 646323096H Spinhoven e.a. 16 KOG/A144 2845 A512146
15:00-17:00 Psych of abnorm beh, HC 01 646323096H Spinhoven e.a. 17 PDLC/1A20 2845 A473794
15:00-17:00 Psych of abnorm beh, HC 01 646323096H Spinhoven e.a. 20 LIPSIUS/019 2845 A512195
15:00-17:00 Psych of abnorm beh, HC 01 646323096H Spinhoven e.a. 21 PDLC/SC01 2845 A512139

Legenda
GORL Einsteinweg 55, 2333 CC Leiden
KOG Steenschuur 25, 2311 ES Leiden
LIPSIUS Cleveringaplaats 1, 2311 BD Leiden
LUMC-1 Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
PDLC Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden