Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Ethische principes. Grondbegrippen. Kwaliteit van onderzoek Soorten Onderzoek Steekproef en populatie. Verdelingen (inleiding) Waarneming.
   

Externe validiteit.

De externe validiteit van onze conclusies is de mate waarin datgene wat we in ons onderzoek hebben gevonden (in deze specifieke omstandigheden en bij deze steekproef), ook opgaat in andere omstandigheden en voor andere individuen. Als het gaat om de vraag in hoeverre we mogen generaliseren naar de populatie waaruit de steekproef afkomstig isspreken we over generaliseerbaarheid.Als het gaat om de mate waarin de omstandigheden in het onderzoek overeenkomenmet omstandigheden in het gewone leven, spreken we over werelds realisme; datzelfde wordt door R&R ook aangeduid als de ecologische validiteit (R&R, p 152).

 
   
vorige pagina top pagina