Universiteit Leiden
  home   contact      
 
 
 
Ethische principes. Grondbegrippen. Kwaliteit van onderzoek Soorten Onderzoek Steekproef en populatie. Verdelingen (inleiding) Waarneming.
   

Meetniveaus.

Als we aan de kenmerken, die in een variabele zijn verzameld, getallen toekennen, is het de vraag wat die getallen precies voorstellen, d.w.z. wat het meetniveau van de variabele is. Dekenmerken van zo'n variabele noemen we dan waarden; zulke variabelen duiden we vaak aan met de term schaal of geschaalde variabele. Een globale indeling van meetniveaus is die in categorische en numerieke variabelen; bij eencategorische variabele zijn de getallen niet meer dan labels voor de categorieën (terwijl het aantal categorieën meestalklein is), bij numerieke variabelen zijn de getallen ook echt getallen waarmeewe kunnen rekenen (en is het aantal mogelijke getallen vaak oneindig, of in elkgeval heel groot).

Een preciezere indeling van laag naar hoog meetniveau is de indeling in nominaal, ordinaal, interval, ratio- en absoluut meetniveau. Vooral de eerste drie meetniveaus zijn van belang in depsychologie (Werkboek Inleiding, week3).

Over dit onderwerp zijn er opgaven in Weps deel 1; zie week 3, vraag 1 en 2

NB deze link start Weps voor u. U moet zelf deze opgave opzoeken
 
   
vorige pagina top pagina